Čelična hladno valjana šipka

Europolis Plus

Hladno valjana čelična šipka se koristi u građevinarstvu za ojačavanje betona, izradu raznih oblika armature (npr. uzengija), a u Europolis Plus-u koristi se za proizvodnju armaturnih mreža.
Europolis plus u okviru svog proizvodnog programa nudi:

  • Šipka sa glatkom površinom oznake EŠG ø 4 – ø 12 (mm);
  • Šipka sa orebrenom površinom oznake EŠR ø 4 – ø 12 (mm).

Hladno valjana čelična šipka se pravi od hladno valjane čelične žice koja se ispravlja i odseca na određenu dužinu. Ovaj proces ispravljanja i sečenja se obavlja na mašinama proizvođača Vitari (Italija).

sipka-01

sipka-02

sipka-03