Heksagonal pletivo za zaštitu kosina

Europolis Plus

Heksagonal pletivo ima značajnu primenu u zaštiti kosina, odrona – u kombinaciji sa ankerima, čeličnim užadima ili armaturnom mrežom (koje takođe proizvodi Europolis Plus), uspešno se rešava problem stabilnosti kosina. Pored ove namene, ono se može kombinovati sa polipropilenskim mrežama za hidrosejanje trave.

Debljina ovih žica iznosi od 2 do 3.8 mm. Okca su šestougaonog oblika otvora 8x10cm, prečnika 2.7mm, dok se rubovi radi ojačanja završavaju žicom prečnika 3.4mm. U svom asortimanu heksagonalnih pletiva Europolis plus nudi cinčane mreže, galvanizovane mreže i mreže sa PVC zaštitom.