REFERENCE

Europolis Plus

Kompanija Europolis Plus d.o.o. je najveći snabdevač obradjenog betonskog gvožđa kao i ostalih proizvoda iz njegovog asortimana vodećim građevinskim kompanija u Srbiji i regionu.

Izvođački radovi Preduzeća:

 • Tunel Bancarevo – radovi vezivanja gvožđa na sekundarnoj oblozi;
 • Tunel Bancarevo – radovi na ugradnji hidroizolacije na sekundarnoj oblozi;
 • Tunel Predajane – radovi vezivanja gvožđa na sekundarnoj oblozi;
 • Tunel Predajane – radovi na ugradnji hidroizolacije na sekundarnoj oblozi;
 • Tunel Brančići – remenati;
 • Most preko Nišave – bušenje i ugradnja šipova, kao i vezivanje armature;
 • Deonica Srpska Kuća – Donji Neradovac (E75) – isporuka i montaža zaštitne ograde – 14.655 m1;
 • Deonica Crvena Reka – Bela Palanka – (E-80) – isporuka i montaža zaštitne ograde 23.081,18 m1;
 • Deonica Crvena Reka – Bela Palanka- (E-80) – isporuka i montaža zaštitne ograde 27.747,00 m1;
 • Deonica Crvena Reka – Bela Palanka – (E-80) – isporuka i montaža barijera.
 • Zaštita kosine Dimitrovgrad
 • Isporuka I montaža žičane ograde –Dimitrovgrad