Remenati – rešetkaste tunelske podgrade

Europolis Plus

Remenati – rešetkaste tunelske podgrade, proizvode se od rebrastog betonskog čelika kvaliteta B500B sa tri ili četiri nosive podužne šipke koje su spojene prostornim dijagonalama odgovarajućim postupkom zavarivanja (MAG).

Europolis Plus proizvodi sve vrste rešetkastih tunelskih podgrada prema specifikacijama i potrebama kupaca i jedini je u Srbiji sa licencom za proizvodnju ovog proizvoda, te stoga nema konkurentskih proizvođača. Rešetkaste tunelske podgrade u kombinaciji sa armaturnom mrežom i betonom formiraju homogenu kompozitnu strukturu. Delovi armaturnog sklopa se brzo i lako spajaju na grailištu. Spojevi su od L profila sa vijcima, maticama i podloškama.

Prednosti korišćenja remenate-rešetkastih tunelskih podgrada su:

  • jednostavnija i brža ugradnja
  • smanjena potreba za ljudskim resorsima
  • nema ulaganja u specijalnu opremu
  • odmah pri ugrađivanju preuzima ulogu nosača
  • ušteda materijala,vremena i novca

remenati-europolis01