Čelična hladno valjana žica

Europolis Plus

Europolis Plus proizvodi čeličnu žicu vrhunskog kvaliteta. Postupkom hladnog valjanja prerađuje se toplo valjana žica. Ovako dobijena hladno valjana čelična žica koristi se za izradu zavarenih armaturnih mreža, rešetkastih armaturnih nosača kao i za namene koje zadovoljavaju raznovrsne potrebe u građevinarstvu.

Ovako proizvedena hladno valjana čelična žica je svojim dimenzijama, mehaničkim karakteristikama i izgledom površine u skladu sa propisanim standardom SRPS EN 10080:2008 U Preduzeću se proizvode dva tipa hladno valjane čelične žice:

  • Hladno valjane čelične žice glatke površine (EŽG B500A, ø4 – ø12 mm);
  • Hladno valjane čelične žice orebrene površine (EŽR B500A, ø4 – ø12 mm).

zica-01

zica-02