O nama

Europolis Plus doo u svom sastavu poseduje laboratoriju koja je opremljena opremom za ispitivanje vrhunskog kvaliteta, švajcarskog proizvođača „Walter+bai“, na kojoj je proces ispitivanja potpuno automatizovan, čime je isključena mogućnost uticaja ljudskog faktora na rezultate ispitivanja.

Originalnost i kvalitet svih proizvoda Europolis Plus-a, Laboratorija potvrđuje izdavanjem Deklaracije i Izveštaja o ispitivanju, koji se jedinom može upotrebiti uz logo „E-bg“ utisnut na proizvodima.

Europolis Plus doo ima sertifikate za proizvode od strane Centra za kvalitet doo prema Uredbi o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona („Sl. Glasnik RS“, br. 35/2015 i 44/2016). Centar za kvalitet doo je sertifikovan od strane ATS-a.

Saradnja sa laboratorijom za ispitivanje kvaliteta materijala

Centar za kvalitet u čijem sastavu je Laboratorija za kontrolu kvaliteta radi po važećim normativima EU i SRPS na proveri kvaliteta ulaznih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Oprema na kojoj se vrši ispitivanje je vrhunskog kvaliteta, švajcarskog proizvođača “Walter+bai”, na kojoj je proces ispitivanja potpuno automatizovan, čime je isključena mogućnost uticaja ljudskog faktora na rezultate ispitivanja.

 

Originalnost i kvalitet svih proizvoda Europolis Plus-a , Laboratorija potvrđuje izdavanjem Izveštaja o ispitivanju koji se jedino može upotrebiti uz logo “E-bg” utisnut na proizvodima Europolis Plus-a.

Na osnovu sprovedenog postupka Akreditacionog tela Srbije, utvrđeno je da Laboratorija ispunjava zahteve međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2006.

Time je potvrđena njena osposobljenost i kompetentnost za ispitivanja iz navedenog obima akreditacije.