O NAMA

Europolis Plus

Preduzeće Europolis Plus d.o.o Vladimirci je osnovano 15. novembra 2012. godine.

Osnovna delatnost Preduzeća je trgovina i proizvodnja proizvoda od gvožđa i čelika za građevinarstvo, kao i izvođenje radova. Prilikom osnivanja, Preduzeće se bavilo trgovinom, a usled povećanja obima prodaje, 2015. godine, pokreće sopstvenu proizvodnju armaturnih mreža, 2016. godine heksagonalnog pletiva, remenata za tunele, gabiona, obrađenog gvožđa, koševa i farmerskog pletiva. Prozvodnja i sedište društva su locirani u Cerskoj 1, Vladimirci, opština Vladimirci.

Ono što proizvodnju Europolis plus-a čini izuzetnom su mašine sa novom tehnologijom, gde se kontrola, upravljanje i podešavanje parametara vrši primenom automatskih sistema za upravljanje i kontrolu u procesnoj industriji. Upravljanje proizvodnim procesima na mašinama za sečenje i oblikovanje armature vrši se pomoću PLC iz Siemensove S7 serije i Beckhoff-a. Operatorsko upravljanje, prenos podataka, podešavanje parametara i monitoring procesa vrši operater na mašini preko integrisanog industrijskog računara. Preduzeće poseduje serfikat ISO 9001:2008.

U kompaniji Europolis Plus, proizvodni proces se odvija na savremenim SCHLATTER, EVG-FILZMOSER i stema PEDAKS mašinama koje zadovoljavaju visoke, ne samo tehnološke, već i ekološke standard.

Saradnja sa laboratorijom za ispitivanje kvaliteta materijala

Centar za kvalitet u čijem sastavu je Laboratorija za kontrolu kvaliteta radi po važećim normativima EU i SRPS na proveri kvaliteta ulaznih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Oprema na kojoj se vrši ispitivanje je vrhunskog kvaliteta, švajcarskog proizvođača “Walter+bai”, na kojoj je proces ispitivanja potpuno automatizovan, čime je isključena mogućnost uticaja ljudskog faktora na rezultate ispitivanja.

Originalnost i kvalitet svih proizvoda Europolis Plus-a , Laboratorija potvrđuje izdavanjem Izveštaja o ispitivanju koji se jedino može upotrebiti uz logo “E-bg” utisnut na proizvodima Europolis plus-a.

Na osnovu sprovedenog postupka Akreditacionog tela Srbije, utvrđeno je da Laboratorija ispunjava zahteve međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2006. Time je potvrđena njena osposobljenost i kompetentnost za ispitivanja iz navedenog obima akreditacije.