KONTAKT

Europolis Plus

 

PODACI ZA INDENTIFIKACIJU

EUROPOLIS PLUS d.o.o.
Poreski indentifikacioni broj: 107810626
Matični broj lica: 20876328
Šifra delatnosti: 2593

Broj telefona: 011/377-00-00
Broj fax-a: 011/377-00-04
POKRENITE MAPU U NAVIGACIJI

KONTAKT FORMA