Čelična armaturna mreža

Od Europolis Plus glatke ili Europolis Plus orebrene hladno valjane čelične žice međusobno ukrštene pod pravim uglom, a zatim spojene elektrootpornim zavarivanjem na mestu ukrštanja, proizvodi se visoko kvalitetna Europolis Plus armaturna mreža.

Ovu mrežu osim vrhunskih mehaničkih karakteristika, posebno odlikuje kvalitet vara koji omogućava specijalno konstruisana mašina za novu vrstu elektrootpornog zavarivanja.

Bez obzira na način manipulacije Europolis Plus armaturnim mrežama, naročito tokom njenog utovara, transporta i istovara, ne može doći do pucanja vara.

Armaturna mreža se proizvodi na mašinama najpoznatijih proizvođača u ovoj branši: Schlater Švajcarska, EVG Austrija, Teurema, Vitary.

Europolis Plus zavarena armaturna mreža se izrađuje od:

  • Europolis Plus glatke hladno valjane čelične žice, EŽG B500A, prečnika ø4 – ø12 mm;
  • Europolis Plus orebrene hladno valjane čelične žice, EŽR B500A, prečnika ø4 – ø12 mm.
  • Mehaničke karakteristike propisane su standardom SRPS EN 10080:2008:
  • Konvencionalni napon tečenja Rp02 – min 500 MPa; max 650 Mpa;
  • Odnos zatezne čvrstoće i konvencionalnog napona tečenja Rm/Rp02 – min 1,05 (1.02
    za mere ispod 8 mm);
  • Ukupno izduženje pri maksimalnoj sili Agt – min 2,5 % (1,0% za mere ispod 8 mm).