Čelična hladno valjana šipka

Hladno valjana čelična šipka se koristi u građevinarstvu za ojačavanje betona, izradu raznih oblika armature (npr. uzengija), a u Europolis Plus-u koristi se za proizvodnju armaturnih mreža.

Europolis Plus u okviru svog proizvodnog programa nudi:

  •  Šipka sa glatkom površinom oznake EŠG B500A ø 4 – ø 12 (mm);
  • Šipka sa orebrenom površinom oznake EŠR B500A ø 4 – ø 12 (mm).

Hladno valjana čelična šipka se pravi od hladno valjane čelične žice koja se ispravlja i odseca na određenu dužinu. Proces ispravljanja i sečenja se obavlja na mašinama proizvođača Vitari (Italija).