Čelična hladno valjana žica

U Europolis Plus fabrici proizvodi se čelična žica (ø4 – ø12) vrhunskog kvaliteta.

Postupkom hladnog valjanja prerađuje se toplo valjana žica, čije karakteristike moraju da budu u skladu sa standardom
SRPS EN ISO 16120:2012.

Proizvedena hladno valjana čelična žica je po dimenzijama, mehaničkim karakteristikama, konfiguraciji površine i hemijskom sastavu u potpunosti usklađena sa standardom SRPS EN 10080:2008