Heksagonal pletivo za zaštitu kosina

Heksagonal pletivo ima značajnu primenu u zaštiti kosina, odrona – u kombinaciji sa ankerima, čeličnim užadima ili armaturnom mrežom (koje takođe proizvodi Europolis Plus), uspešno se rešava problem stabilnosti kosina.

Pored ove namene, ono se može kombinovati sa polipropilenskim mrežama za hidrosejanje trave.

Prečnik žica od kojih je pletivo izrađeno iznosi od 2,0 mm do 2,7 mm (od 2,5 mm do 3,4 mm sa PVC oblogom) dok se rubovi radi ojačanja završavaju žicom prečnika od 2,4 mm do 3,4 mm (od 3,1 mm do 4,2 mm sa PVC oblogom).

Otvori (okca) su šestougaonog oblika dimenzija 80×100 mm.

U svom asortimanu heksagonalnih pletiva Europolis Plus nudi pocinkovano ( Zn ili Zn95Al5-galfan) pletivo, sa ili bez PVC zaštite.