Remenati – rešetkaste tunelske podgrade

Remenati – rešetkaste tunelske podgrade, proizvode se od rebrastog betonskog čelika kvaliteta B500B sa tri ili četiri nosive podužne šipke koje su spojene prostornim dijagonalama odgovarajućim postupkom zavarivanja (MAG).

Remenati – planinski, izrađeni od segmenata IPB profila lučno savijenih sa zavarenim spojnim pločama.

Europolis Plus proizvodi sve vrste rešetkastih i IPB tunelskih podgrada prema specifikacijama i potrebama kupaca i jedini je u Srbiji sa licencom za proizvodnju ovog proizvoda, te stoga nema konkurentskih proizvođača.

Tunelske podgrade u kombinaciji sa armaturnom mrežom i betonom formiraju homogenu kompozitnu strukturu.

Delovi armaturnog sklopa se brzo i lako spajaju na grailištu.

Spojevi su od L profila ili pravouganih ploča sa vijcima, maticama i podloškama.

Proces zavarivanja je sertifikovan prema standardu SRPS EN ISO 3834-3:2008.

Prednosti korišćenja remenate-rešetkastih tunelskih podgrada su:

  • jednostavnija i brža ugradnja
  • smanjena potreba za ljudskim resursima
  • nema ulaganja u specijalnu opremu
  • odmah pri ugrađivanju preuzima ulogu nosača
  • ušteda materijala, vremena i novca