Armatura za stambeni objekat u Svetozara Markovića, Beograd
2017. godina