Drenaža mostova, instalacija ograde, zaštita kosine u Dimitrovgradu