Instalacija žičane ograde na Koridoru 10,
2016 – 2017. godina