Most preko Dunava,
Milutinovac-Kladovo
2015. godina