Mostovi u Grošnici, Kuli,
Manastirici 2016. godina