Nadvožnjaci na deonici
Gilje – Ćuprija, 2013. godina