Zaštitna ograda kod
Aerodroma Nikola Tesla Beograd, 2015